communicatieplan

Communicatieplan

Wat vertel je, waar vertel je en aan wie vertel je het?

Welke informatie vertel jij aan jouw doelgroep?

Kijk eerst goed op wie je afstapt wanneer je iemand wilt gaan vertellen over jouw bedrijf. En wat je gaat vertellen.

Wat wilt jouw doelgroep weten over je bedrijf?

Zoek goed uit wie jouw doelgroep is en wat je hen wilt gaan vertellen.

Het communicatieplan bestaat uit wat je vertelt, waar je het vertelt en aan wie je het vertelt. Wat je vertelt is alles wat nieuwe klanten moeten en willen weten over jouw bedrijf en wat jouw product of dienst is. Vertel alle belangrijke en interessante punten, alles wat de klant wil horen. Zoek tijdens het plan uit wat jouw doelgroep wilt horen.

Je vertelt het tegen jouw doelgroep. Mensen die geïnteresseerd zijn in jouw branche. Je zoekt tijdens het communicatieplan uit wie precies jouw doelgroep is en wie er geïnteresseerd is.

Waar vertel je het? Je kunt het ten eerste aan de telefoon vertellen, dan doe je aan cold calling wanneer je de persoon nog niet kent. Het kan ook op beurzen of festivals. Het communicatieplan kan ook online worden uitgevoerd. Je kunt op social media ook jouw doelgroep bereiken. Het doel van het communicatieplan is dus het werven van nieuwe klanten

communicatieplan
Goede communicatie
voor meer succes

Wat wilt de klant?

De klant wilt geheel geholpen worden!

Maak een plan waarin staat op welke manier je jouw doelgroep wilt bereiken en wilt vertellen over jouw bedrijf.  Zorg over het algemeen dat je jouw doelgroep de juiste informatie geeft. Zorg dat je een goede relatie met jouw klant kan opbouwen en laat dat duidelijk terugkomen in het gesprek. Je wilt de klant iets verkopen, maar de klant wilt als prioriteit geholpen worden. Pas een goede strategie toe aan jouw communicatieplan.

Wat staat er in een communicatieplan?

Strategie

In de communicatiestrategie bepaal je wat voor boodschap je jouw doelgroep vertelt met welke middelen en op welk moment.

Doelstelling

Jij bepaalt verschillende doelstellingen voor de communicatiemix. De doelstellingen kan je dan SMART formuleren (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden.

Doelgroep

Je kunt meer dan 1 doelgroep hebben. Zoek jouw doelgroepen uit. Voor elke doelgroep kan er 1 doelstelling zijn.

Matrix

De communicatiematrix is een samenvatting. Wat gaat het kosten, wie vertelt je en wat vertel je. Welke middelen worden hiervoor gebruikt.

©2019 SmartStartersPakket.nl - Initiatief van reclamebureau Defero